„Terapia chronicznego wstydu. Perspektywa relacyjna i neurobiologiczna."
Patricia A. DeYoung
Wydawnictwo Uniewersytetu Jagiellońskiego

terapia chronicznego wstydu okladka druk 3a11ca0456b73b17fdf1d3b651044645 detail

Uczucie o którym się rzadko mówi, uczucie bolesne, niszczące, niezrozumiałe - wstyd. 

Często pacjent przeżywa wstyd tak mocno, że wstydzi się lub nie potrafi o nim mówić. Wstyd chowa się pod maskami innych trudności - lękiem, depresją, uzależnieniami, autoagresją. Podczas terapii siedzi cichutko w kącie stale obecny ale niewidoczny. Czasem klientowi trudno zidentyfikować, że to co czuje to wstyd a problemy których doświadcza są konsekwencją wieloletniego przeżywania wstydu. Czasem nawet terapeucie trudno rozpoznać, że pod różnymi zgłaszanymi przez pacjenta objawami tkwi fundament wstydu. Wstyd nie poddaje się łatwo, jest trudnym i wymagającym antagonistą w terapii.

Ale w tym zmaganiu terapeuta ma doskonałego sojusznika. To książka Patricii A. DeYoung "Terapia chronicznego wstydu. Perspektywa relacyjna i neurobiologiczna". Autorka pracowała nad nią ponad dziesięć lat zbierając doświadczenia, weryfikując hipotezy, zgłębiając temat. W swojej pracy DeYoung skupia się przede wszystkim na perspektywie relacyjnej, opisując wstyd, jako "niepowtarzalne i specyficzne doświadczenie interpersonalne", przedstawia mechanizmy neurobiologiczne odpowiedzialne za przeżywanie wstydu i wreszcie pokazuje jak pracować terapeutycznie z chronicznym wstydem. Opisując konkretne przykłady pracy z  pacjentami, pokazuje, że choć wstyd nie poddaje się łatwo, można go redukować, łagodzić jego przeżywanie i przestaje on determinować życie. Autorka omawia wskazówki świadczące o tym, że głównym problemem klienta jest wstyd, oraz podaje kolejne etapy pracy nad uwolnieniem się od tego uczucia, na tyle na ile jest to możliwe. Z bolesną szczerością DeYoung przyznaje, że wstyd, szczególnie trwający wiele lat odciska niezacieralne piętno na psychice, lecz dzięki pracy terapeutycznej, relacji z terapeutą jego przeżywanie jest, jak to ujmuje autorka, "znośniejsze" a człowiek sam ze sobą czuje się zdecydowanie lepiej i uczy się wchodzić w autentyczne relacje z innymi.

"Terapia chronicznego wstydu. Perspektywa relacyjna i neurobiologiczna", to książka niełatwa ale ważna i potrzebna. Może stanowić dla psychoterapeuty ogromne wsparcie i użyteczne narzędzie do pracy z klientami, dla których źródłem problemów jest głęboko ukryty chroniczny wstyd.

Sabina Mucha

Sabina2

- psycholog, psychoterapeuta (ukończyła Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w 2011), specjalista terapii środowiskowej (certyfikat PTP nr 042/2011). Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami dorosłymi, cierpiącymi na zaburzenia lękowe, psychosomatyczne, depresyjne, zaburzenia osobowości, w sytuacji kryzysów osobistych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów psychoterapii.

Recenzje