„Terapia dialektyczno-behawioralna Młodzieży. Trening umiejętności.”
J.H. Rathus i A. L. Miller
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Terapia Dialektyczno Behawioralna Młodzieży Trening Umiejętności

Książka „Terapia dialektyczno-behawioralna Młodzieży. Trening umiejętności.” J.H. Rathus i A. L. Miller to bardzo cenna pomoc dla pedagogów i terapeutów pracujących  młodzieżą przejawiająca trudności z kontrolowanie emocji i zachowań.  W pierwszej części autorki przedstawiają założenia DBT, w drugiej opisują podstawowe umiejętności jakie powinien osiągnąć młody człowiek, aby budować satysfakcjonujące relacje ze sobą i innymi, trzecia część zwiera materiały służce bezpośrednio do pracy w grupą. Szczególnie ciekawym blokiem w proponowanym programie jest „dialektyka” rozumiana jako uwzględnianie swojego i przeciwstawnego punktu widzenia, co jest sposobem na obniżenia konfliktu i wprowadzenie zmiany. Taka perspektywa daje szanse nastolatkom i ich rodzinom na wychodzenie z typowych w tym okresie „utknięć” w relacjach, w których stanowiska wydają się nie do pogodzenia.

Scenariusze zawarte w książce mogą służyć również jako materiał do pracy profilaktycznej z młodzieżą, która nie ma jeszcze problemów z kontrolowaniem impulsów oraz ich rodzicami. Polecana pozycja może być inspirującą zarówno dla osób zaczynających pracę  w grupami młodzieżowymi, jaki i doświadczonych trenerów.

Justyna Serafin - Wójkowska

Justyna Serafin Wójkowska

- psycholog, mediator rodzinny, terapeuta w drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła 5-letnie szkolenie przygotowujące do samodzielnego prowadzenia terapii prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje nurcie systemowym i ericksonowskim. Od 2002 roku prowadzi terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Specjalizuje się w pracy z parami, osobami doświadczającymi trudności w budowaniu związków, kryzysach małżeńskich i rodzicielstwie porozwodowym. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów psychoterapii.

 

Recenzje