Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego małego dziecka. 5-8 lat. Podręcznik terapeuty
Jennifer B.Freeman, Abbe Marrs Garcia
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2018

podręcznik

Autorki książki są pracownikami amerykańskiego Instytutu Warren Alpert Medical School Uniwersytetu Browna w Providence, oraz równocześnie dyrektorami kliniki Pediatric Anxiety Research Clinic w Bradley, psychologami klinicznymi pracującymi w nurcie behawioralnym.
Czym jest zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD - obssesive-compulsive disorder)? 
To specyficzny rodzaj zaburzenia funkcjonowania, polegający na stałym i kompulsyjnym powtarzaniu pewnych czynności (np. mycie rąk), celem rozładowania nagromadzonego napięcia, powodowanego obsesyjnymi myślami.

Praca rozpoczyna się precyzyjnym, naukowym wywodem, prezentującym wyniki badań nad skutecznością omawianej metody, charakterystycznym dla prac z zakresu psychologii klinicznej. Następnie Autorki przechodzą do opisu diagnozy zaburzenia, w ramach której kluczowym elementem jest pochylenie się nad intensywnością zachowań kompulsyjnych, 
w ten sposób by móc odróżnić zachowania charakterystyczne dla danej fazy rozwoju dziecka, w postaci pewnych rytuałów rozwojowych. Program terapeutyczny składa się z dwunastu sesji, każda z nich opisana w osobnym rozdziale. Znajduje się tam plan sesji, potrzebne materiały oraz uwagi dotyczące tego, na co terapeuta powinien zwrócić szczególną uwagę na każdym etapie terapii.

Uzupełnieniem podręcznika terapeuty jest poradnik pacjenta, jako że terapia dotyczy małego dziecka, a w związku z tym cała rodzina zazwyczaj odczuwa skutki zaburzenia, które wpływa na jej funkcjonowanie. Poradnik pacjenta jest nieocenionym narzędziem, które pomaga zarówno dziecku jak i rodzicom, zrozumieć objawy zaburzenia oraz pokazuje jak radzić sobie z pojawiającymi się kompulsjami a także w jaki sposób pracować nad z ich kontrolowaniem oraz ograniczeniem. Książka stanowić może bardzo praktyczne narzędzie, wspomagające pracę terapeutów zajmujących się terapią dzieci cierpiących na OCD.

Proponowany program terapeutyczny z pewnością jest nieocenioną pomocą dla specjalistów zajmujących się terapią dzieci cierpiących na OCD, przystępnie napisanym, zrozumiałym nie tylko dla specjalistów i powinien znaleźć się w każdej biblioteczce terapeuty zajmującego się terapią dzieci.

#GWP #terapiadziecka #kompulsje #zaburzeniaobsesyjnokompulsyjne

#podrecznikterapeuty  #podrecznikpacjenta

Polecam, 

Justyna Marquardt

Psycholog, artterapeuta. Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS a także studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W drodze uzyskiwania licencji terapeuty behawioralnego. Ukończyła liczne kursy i szkolenia poświęcone tematyce dzieci ze spektrum autyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zespołem Aspergera. Certyfikowany diagnosta ADOS-2 do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wykonuje komputerowy test MOXO, skutecznie wspomagający proces diagnozy ADHD

justyna

Zdjęcie podręczników zaczerpnięte ze strony:http://www.centrumdzieciecejterapii.pl 

Recenzje