„Pokonać nałóg. Metoda redukcji szkód w terapii uzależnień od alkoholu i narkotyków."
Patt Denning, Jeanne Little
Wydawnictwo Uniewersytetu Jagiellońskiego

pokonac nag detail

Pokonać nałóg. Metoda redukcji szkód w terapii uzależnień od alkoholu i narkotyków.
W świecie metod leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych na pierwszym miejscu jest leczenie ukierunkowane na całkowitą abstynencję. Wszelkie inne sposoby, strategie czy idee przez wiele lat były traktowane jak szkodliwe herezje. Albo chcesz się leczyć i obowiązuje Cię całkowita abstynencja, albo jeszcze nie jesteś gotowy na terapię. Nawet jednorazowe zażycie substancji psychoaktywnej skutkowała usunięciem z terapii. Albo – albo. Badania przeprowadzone na temat nawrotu do używania substancji psychoaktywnych wykazały, że w pierwszym roku po terapii ogólnej skierowanej na abstynencję okazało się, że około 70% leczących się zaliczyło nawrót. Wyniki były dramatyczne.
Po jakimś czasie pojawiły się sygnały o zupełnie innym patrzeniu na temat leczenia osób uzależnienionych. Zaczęto używać  terminu redukcji szkód w terapii uzależnień.
Książka „Pokonać nawrót” jest takim spojrzeniem na problem. Przedstawiona w niej metoda redukcji szkód stanowi efektywną alternatywę wobec licznych programów terapeutycznych, zakładających natychmiastowe odstawienie substancji psychoaktywnych. Opisana metoda redukcji szkód oparta jest na licznych badaniach dotyczących przyczyn nadużywania substancji psychoaktywnych i mechanizmów zmiany.
Książka Patt Denning i Jeannie Little (uznane autorytety w dziedzinie leczenia uzależnień), pozwala zrozumieć, dlaczego ludzie używają substancji psychoaktywnych. Pokazuje też, jak nauczyć się oddzielać korzyści z zażywania tych substancji od powodowanych przez nie szkód oraz ustalić, które z problemów powinny się znaleźć na liście priorytetów pacjenta i terapeuty. To chyba jednak najważniejsze- jak znaleźć motywację do zmiany.

Dariusz Pietrek

big pietrek1

- pedagog, od 2004 prowadzi psychoterapie. Ukończył pięcioletnie szkolenie w zakresie terapii systemowej i terapii psychodynamicznej. Członek Polskiego Twoarzystwa Psychiatrycznego. Terapia indywidualna - zaburzenia nastroju, zaburzenia na tle lękowym, zaburzenia seksualne, stres, PTSD. Terapia małżeńska, par, rodziny. Specjalista w problematyce sekt (od 1995 r.) - praca z ofiarami sekt i psychomanipulacji. Trener, szkoleniowiec w Śląskim Centrum Profilaktyki w Chorzowie. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanego superwizora psychoterapii.

Recenzje