„Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców.
Jak uwolnić się od przeszłości i zacząć nowe życie.”

Lindsay C. Gibson
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego   

dorosłe dzieci niedojrzałych rodziców

Lindsay C. Gibson w książce „Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców” daje intelektualną ramę pomagającą nazwa i zrozumieć trudne doświadczenia z dzieciństwa wynikając z niedostatecznej opieki osób dorosłych. Autorka zbiera odkrycia  J. Bowlbego, E. Ericksona, p. Fonagego, H. Kohuta i przekłada na praktyczne wskazówki, które można zastosować w autoterapii.  Ważnym atutem książki są przykłady z praktyki klinicznej autorki  i jej psychologiczne komentarze do tych historii, dające możliwość porównywania swoich doświadczeń z przeżyciami innych. Tezy zawarte w publikacji mogą być pierwszym krokiem do uporządkowania relacji z własną przeszłością, jeśli staną się zachętą do wejścia we własny proces terapeutyczny. Zmierzenie się z obrazem niedojrzałego rodzica to dobry początek to budowania własnej dojrzałości emocjonalnej.

Justyna Serafin - Wójkowska

Justyna Serafin Wójkowska

- psycholog, mediator rodzinny, terapeuta w drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła 5-letnie szkolenie przygotowujące do samodzielnego prowadzenia terapii prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje nurcie systemowym i ericksonowskim. Od 2002 roku prowadzi terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Specjalizuje się w pracy z parami, osobami doświadczającymi trudności w budowaniu związków, kryzysach małżeńskich i rodzicielstwie porozwodowym. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów psychoterapii.

 

 

Recenzje