„Metody w psychoterapii dzieci i młodzieży oparte na dowodach"
Alan E. Kazdin, John R. Weisz
Wydawnictwo Uniewersytetu Jagiellońskiego

ps weisz kazdin 800 detail

Badania nad psychoterapią pozwalają lepiej zrozumieć poszczególne procesy zachodzące w życiu społecznym i rodzinnym człowieka. Poszczególne metody i badania umożliwiają poznać różne sposoby przydatne w obniżaniu poczucia cierpienia, samotności czy innych problemów związanych z ludzkim zachowaniem. Ważne są długotrwałe badania społeczne poparte dowodami oraz tworzenie systemów psychoterapeutycznych dostosowanych dla określonych grup społecznych i ich problemów, pomoc rodzicom i psychoedukacja dzieci i młodzieży. Poszukiwanie dowodów na skuteczność metod w psychoterapii dzieci i młodzieży przynosi dalekosiężne efekty w postaci poprawy zdrowia psychicznego, zmiany nieadaptacyjnych zachowań pozwalających zrozumieć sedno problemu i wreszcie korzyści ekonomiczne, które przynoszą możliwość rozwoju rodzicom jak i dzieciom. Książka „Metody w psychoterapii dzieci i młodzieży oparte na dowodach” przedstawia różne programy terapeutyczne prowadzone przez określony czas, w różnych rejonach świata, z ukierunkowaniem na poszczególne grupy społeczne i poszczególne zaburzenia występujące w życiu dzieci i młodzieży. John R.Weisz, Alan E.Kazdin specjaliści w dziedzinie psychologii i psychiatrii w pracy z dziećmi i młodzieżą, pozwalają zrozumieć jak ważne jest, by prowadzić badania i zbierać dowody nad skutecznością  poszczególnych programów i metod ukierunkowanych na młodzież. Pokazują też, jak ważna jest praca terapeutyczna i naukowa. Jak ważne są czynniki społeczne i wpływ na zmianę zachowania młodzieży. Oznacza to poprawę życia rodziny, jej jakość relacji i wzmacnianie pozytywnych wzorców. Mówią o tym wieloletnie badania przedstawione w tej książce poparte bogatą bibliografią. Książka ta może stanowić dla terapeuty wsparcie i pomoc w zrozumieniu jak ważne są terapie oparte na dowodach i sprawdzonych programach dla dzieci i młodzieży. 

Sebastian Olencki

olencki

- Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Teolog. W trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu PTP. Szkoli się w psychoterapii w podejściu integracyjnym: systemowo-ericksonowskim. Uczestnik Akredytowanego Kursu Psychoterapii. Swoją prace poddaje superwizji.

Recenzje