"Dialog motywujący w terapii problemów psychologicznych"

H.Arkowitz, W. Miller i S.Rollnick

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

 Dialog motywujący w terapii problemów psychologicznych

Badania i obserwacje kliniczne ostatnich 20 – 30 lat koncentrowały się na znalezieniu sposobów skuteczniejszego motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia.
Motywacja traktowana była bowiem jako niezbędny warunek leczenia a jej brak usprawiedliwiał niepowodzenia w terapii.

Książka „Dialog motywujący w terapii problemów psychologicznych” autorstwa H.Arkowitza, W. Millera i S.Rollnicka (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) to kolejny krok do wprowadzenia na szeroki rynek pomocy psychoterapeutycznej. Metoda dialogu motywacyjnego już od paru lat jest wykorzystywana głównie w pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. Dialog Motywujący jest oparty na współpracy, zorientowany na cel i sposób komunikowania się, zwraca szczególną uwagę na język zmiany. Ma on w zamierzeniu umocnić motywację i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu przez wydobycie oraz zbudowanie u osoby jej własnych powodów do zmiany w atmosferze akceptacji i współczucia.
Potocznie mówi się, że jest metodąpracy z trudnym pacjentem. Pozwala modyfikować brak motywacji, odnaleźć i zwiększać motywację u pacjentów oraz pomagać im w przezwyciężaniu różnorodnych życiowych trudnościOparta jest na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji.
Dialog motywujący składa się kilka istotnych elementów. Te najbardziej istotne to:
- Zasady Dialogu Motywującego 
- Duch DM czyli tak zwana „melodia” Dialogu Motywującego
- Narzędzia – OARS
1. O– (Open questions) Pytania otwarte
2. A– (Affirmation) Dowartościowania
3. R– (Reflectivelistening) Odzwierciedlanie
4. S– (Summarizing) Podsumowania
- Język zmiany –wywoływanie języka zmiany to interwencja terapeutyczna charakterystyczna dla DM. Wszystko, co klient wypowiada i jest argumentem za zmianą nazywamy językiem zmiany.

Książka pokazuje, że obecnie dialog motywujący funkcjonuje w obszarze zdrowia psychicznego i wykorzystywany jest w terapii zaburzeń lękowych, depresji, zespołu stresu pourazowego, myśli samobójczych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych a także zaburzeń odżywiania. Autorzy szczególnie podkreślają fakt, że dialog motywujący jest metodą o udowodnionej naukowo skuteczności.

Polecam, Dariusz Pietrek 
- psychoterapeuta w procesie certyfikacji SN PTP
Ukończył pięcioletnie szkolenie w zakresie terapii systemowej i terapii psychodynamicznej. Specjalizuje się w terapii par, małżeństw, rodziny a także osoby indywidualnej przeżywającej kryzysy, depresja, PTSD.
Terapeuta osób uzależnionych. 
Specjalista w problematyce sekt. 
Śląskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych 
Trener, szkoleniowiec w Śląskim Centrum Profilaktyki w Chorzowie.
Katowicki Instytut Psychoterapii

 

10168024 10203717006669701 6569051776696437838 n

Recenzje