"Terapia poznawcza schizofrenii” David G. Kingdon, Douglas Turkington

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017

 

terapia poznawcza schizofrenii


Autorzy książki „Terapia poznawcza schizofrenii” postawili przed sobą trudne a zarazem przełomowe zadanie podważenia powszechnie panującego przekonania, że schizofrenia nie jest podatna na żadną terapię z wyjątkiem leczenia farmakologicznego. W tej pozycji przedstawiają dowody na skuteczność terapii poznawczej w leczeniu schizofrenii.
Książka napisana jest w przystępny sposób umożliwiając terapeucie przełożenie koncepcji teoretycznych na codzienną praktykę pracy z pacjentami.
Przedstawione sposoby interweniowania znajdują również zastosowanie w terapii innych zaburzeń klinicznych, w przebiegu których pojawiają się objawy psychotyczne.
Kolejne rozdziały obejmują cały proces terapii począwszy od budowania relacji terapeutycznej- w tym nawiązywania kontaktu oraz radzenia sobie z różnymi reakcjami pacjenta, poprzez elementy diagnozy, indywidualne opracowanie przypadku, planowanie terapii oraz zapobieganie nawrotom choroby.
Dodatkowo pozycja ta zawiera skale oceny objawów psychotycznych oraz ulotki informacyjne dla pacjentów, wiele użytecznych tabelek, schematów i wykresów.
Z pewnością zaspokoi oczekiwania terapeutów, którzy chcieliby wzbogacić swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne w tym zakresie.

Polecam, Maja de Abgaro Zachariasiewicz

zachar


Psycholog, psychoterapeuta z Certyfikatem Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 718), ukończyła Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Od 2005 roku pracuje w Szpitalu Centrum Psychiatrii w Katowicach na Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych, gdzie prowadzi psychoterapię grupową dla osób, u których rozpoznano zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe lub zaburzenia osobowości. Od 2006 roku prowadzi psychoterapię indywidualną, początkowo w NZOZ „Centrum Promocji Zdrowia” Ośrodku Medycznym w Jaworznie a następnie od 2009 roku w ramach prywatnej praktyki.
Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej, która łącząc różne podejścia psychoterapeutyczne pozwala dostosować sposób pracy do konkretnej osoby i do jej problemów.

Recenzje