„Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo Behawioralna"
Naar Sylvie, Safren Steven A.
Wydawnictwo Uniewersytetu Jagiellońskiego

i dialog motywujacy i terapia poznawczo behawioralna

Poczucie własnej skuteczności uznaje się za kluczowy czynnik zmian w naszym życiu. Wewnętrzna motywacja do zmiany, wzmocnienie pozytywnych wypowiedzi, zmiana używanego języka pozwalają obejmować możliwości naszych pragnień, zdolności i potrzeb. Zaangażowanie w terapię w długoterminowej perspektywie pozwala na zmiany zachowania, przemyślenie na nowo swoich motywacji czy też zmniejszenie cierpienia w życiu psychicznym. Człowiek jest nastawiony na realizację celów. Ważne by cele były realne i dostosowane do naszych prawdziwych potrzeb, bez zbędnej fałszywej nadziei, która w krótkoterminowej perspektywie może przynieść tylko chwilową ulgę, bez rozwiązania kluczowych problemów. Książka „Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo – Behawioralna” przedstawia różne strategie nastawione na zmiany naszych myśli, emocji, zachowań oraz codziennej komunikacji i relacji widocznej w naszych słowach i języku. Integracja DM i TPB w licznych badaniach wskazuje, że podejścia te pozwalają na zmianę zachowań w przypadku lęku, depresji i innych zaburzeń. Sylvie Naar, Steven A. Safren znawcy skutecznych metod nauczania DM i TPB przedstawiają różne strategię prowadzenia terapii w sposób integracyjny. Pokazują, że pomoc klientowi w uczeniu się monitorowania zmiany zachowań, rozwiązywanie wewnętrznych ambiwalencji jest skuteczna. Połączenie DM oraz TPB umożliwia na poznanie nowych technik, które mogą być użyteczne w pracy z klientem. Partnerstwo, akceptacja, troska, zaangażowanie, ukierunkowanie i wywoływanie to procesy skłaniające do zmiany. Książka ta, to dobry podręcznik dla terapeuty, który może posłużyć  w pracy z klientem. Składa się ona z elementów planowania terapii, wywiadu, ćwiczeń zachęcających do podtrzymywania zmian i wielu innych przykładowych zadań. Budowanie poczucia sprawczości i wpływ na własne życie prowadzi do odkrycia własnej autonomii. 

Terapia krok po kroku wraz z przedstawieniem planu i realizacją poszczególnych strategii. Książka ta stanowi wielką pomoc dla terapeuty, w której znajdzie wiele przykładów i propozycji zadań potrzebnych do pracy z klientem.

Sebastian Olencki

olencki

- Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Teolog. W trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu PTP. Szkoli się w psychoterapii w podejściu integracyjnym: systemowo-ericksonowskim. Uczestnik Akredytowanego Kursu Psychoterapii. Swoją prace poddaje superwizji.

Recenzje