Recenzja książki: „Schizofrenia. Poznawczo behawioralny trening umiejętności społecznych. Praktyczny przewodnik”
Eric L. Granholm, John R. McQuaid, Jason L. Holden
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

recenzja

Schizofrenia to choroba, która dotyka wielu sfer funkcjonowania człowieka m.in. powoduje izolację społeczną, sprzyja wykluczeniu, wpływa znacząco na obniżenie umiejętności społecznych, szczególnie u osób chorujących przez wiele lat. Upośledzenie umiejętności poznawczych, społecznych negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie chorującego, utrudnia proces jego rehabilitacji, z czego doskonale zdają sobie sprawę osoby pracujące w środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej, na dziennych oddziałach psychiatrycznych, w zespołach leczenia środowiskowego, oraz rodziny, które dotyka problem choroby psychicznej jaką jest schizofrenia.

I do tych właśnie osób adresowana jest pozycja „Schizofrenia. Poznawczo behawioralny trening umiejętności społecznych. Praktyczny przewodnik” opracowany przez Erica L. Granholma, Johna R. McQuaida, Jasona L. Holdena. To użyteczny podręcznik naspisany w sposób bardzo przystępny i przejrzysty, który stanowi gotowy, rozpisany w detalach plan terapeutyczny umiejętności społecznych oparty o metody podejścia behawioralno – poznawczego.

Książka podzielona jest na trzy części. W pierwszej zajdziemy podstawy teoretyczne oraz badania związane z tematem. W drugiej części szczegółowo rozpisane na sesje plany pracy dotyczące konkretnych modułów, a są nimi: wyznaczanie celów, umiejętności poznawcze, umiejętności społeczne, rozwiązywanie problemów, oraz moduł dotyczący grup pacjentów o specjalnych potrzebach terapeutycznych – osób starszych oraz tych w młodszym wieku. Część trzecia jest zeszytem ćwiczeń dla pacjenta, w którym znajdziemy zestaw zadań dla każdej sesji każdego z modułów.

Podręcznik napisany jest językiem zrozumiałym dla każdego i choć bazuje na podjeściu behawioralno – poznawczym, każdy psycholog, psychiatra czy terapeuta posiadający nawt niewielki zasób doświadczenia może z niej z powodzeniem korzystać.

Polecam, Sabina Mucha 
Psycholog, psychoterapeuta w drodze do certyfikatu, specjalista terapii środowiskowej (certyfikat PTP nr 042/2011), terapeuta środowiskowy (certyfikat PTP nr 398/2014), od 15 lat pracuję w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam, gdzie zajmuję się rehabilitacją osób z zaburzeniami psychicznymi.

sm

Recenzje