WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

- min. stopień magistra
- osoby, które posiadają wykształcenie inne niż psychologiczne przed rozpoczęciem kursu powinni zdać egzamin z psychologii klinicznej
(lekarze są zwolnieni ze zdawania części poświęconych diagnozie i psychopatologii)

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:

Lekarze, psychologowie oraz osoby posiadające inne wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim
- Lekarze lub psycholodzy powinni posiadać specjalizacji z psychologii klinicznej (minimum I stopnia).
- Lekarze i psychologowie, którzy nie zakończyli jeszcze specjalizacji, przedstawiają zaświadczenie o ukończeniu III r. programu specjalizacyjnego.
- W przypadku braku posiadania specjalizacji z psychologii klinicznej, koniecze jest wykazanie się doświadczeniem klinicznym wynikającym z co najmniej 5letniej pracy lub wolontariatu w instytucie prowadzącym działaność kliniczną (również w zakresie psychoterapii).

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

5 lat samodzielnej pracy psychoterapeutycznej
(min. 10 godzin tygodniowo, w tym co najmniej 300 godzin praktyki prowadzonej pod superwizją)

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

min. 360 godzin stażu klinicznego (zgodnie z najnowszymi ustaleniami, które wkrótce pojawią się na stronie PTP) z czego co najmniej 150 godzin odbytych na oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych, pozostała część może być odbyta w innej placówce prowadzącej psychoterapię, pod warunkiem, że jest tam zatrudniony co najmniej jeden certyfikowany psychoterapeuta PTPsychologicznego lub PTPsychiatrycznego”.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:

6 a) Odbyły staż w wymiarze 360 h we wskazanym przez superwizora rekomendującego akredytowanym ośrodku lub ośrodkach, których lista znajduje się na stronie: http://psychiatria.org.pl/ strona_zarzadu_sekcji_psychoterapii lub
6 b) Pracują w ośrodku akredytowanym i odbyły staż w wymiarze 120h w innym wskazanym przez superwizora rekomendującego akredytowanym ośrodku o odmiennym podejściu
6 c) Staż można odbyć w różnych ośrodkach pod warunkiem, że żadna z części nie będzie mniejsza niż 120 godzin.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

1250 godzin szkolenia teoretycznego i psychoterapeutycznego w zakresie psychoterapii

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:

Ukończyły całościowy, co najmniej 4-letni kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W atestowanym kursie psychoterapii mogą uczestniczyć osoby spełniające warunki związane z wykształceniem ( jak wyżej ) oraz będące członkami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP od początku kursu oraz mające opłacone składki członkowskie.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

Psychoterapia własna lub inne doświadczenie rozwojowe spójne z wyuczonym i stosowanym podejściem, gwarantujące, że kandydat będzie świadom swojego osobistego wkładu w proces psychoterapii i będzie mógł ten wkład kontrolować - co najmniej 250 godzin, w tym co najmniej 60 godzin psychoterapii indywidualnej lub co najmniej 100 godzin innych form doświadczenia rozwojowego w relacji z tą samą osobą, certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne lub zaakceptowaną przez ośrodek szkolący. Osoba ta, ze względu na znaczenie relacji terapeutycznej, nie może pełnić wobec kandydata w trakcie całego szkolenia innych ról, np. osoby szkolącej ( z wyłączeniem roli wykładowcy ), superwizora, egzaminatora.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:

250 godzinnych sesji doświadczenia własnego rozumianego jako indywidualna lub grupowa praca nad problematyką własną (np. zgrupowanie dydaktyczno-treningowe, psychodrama, genogram, trening interpersonalny lub terapia własna) prowadzonych przez certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Psychologicznego.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

150 godzin superwizji (w tym min. 30 godz. superwizji indywidualnej)

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:

150 godzin dydaktycznych superwizji, prowadzonych przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Co najmniej 60 sesji powinno być przeprowadzone przez superwizora rekomendującego (z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
W szczególnych przypadkach kandydat może skorzystać z 30 sesji superwizji u superwizora z innego towarzystwa psychoterapeutycznego reprezentującego jedno z głównych podejść, przy czym superwizor ten musi być wskazany przez superwizora rekomendującego. Kandydat może się też superwizować u superwizora aplikanta, ale nie może mieć więcej niż 50 godz. tej superwizji i nie może on być głównym rekomendującym superwizorem.
Superwizor jest odpowiedzialny za uzyskanie przez kandydata wystarczających umiejętności praktycznych oraz jego przygotowanie do egzaminu. Jest zobowiązany do znajomości zasad i wymagań dotyczących ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty i do uczestniczenia w egzaminie. Superwizji należy poddać co najmniej 5 procesów psychoterapeutycznych. Osoby, które rozpoczęły, superwizję po 1 września 2004r., powinny
odbywać obligatoryjnie superwizję indywidualną i grupową. Co najmniej 50 sesji powinno przebiegać w trybie superwizji indywidualnej a co najmniej 50 sesji w trybie superwizji grupowej (w grupach liczących nie więcej niż 12 osób). 50 sesji może być przeznaczone na superwizję indywidualną lub grupową, zależnie od
wspólnej decyzji superwizora i superwizowanego. Grupy Balinta, zależnie od sposobu prowadzenia, mogą być traktowane jako część superwizji grupowej (do 50 sesji) lub doświadczenia własnego (do 50 sesji).

Do pobrania: 

 

 

 

 

 

KURSY REKOMENDOWANE

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Katowice: X edycja - Styczeń 2023
wiecej
list 

Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Wrocław: X edycja - Luty 2023

wiecej

list  Kurs Psychoterapii 
KURS AKREDYTOWANY PTP
Poznań, ul. Junacka 34: IX edycja - Marzec 2023
wiecej
list Kurs Psychoterapii 
KURS AKREDYTOWANY PTP
Poznań, ul. Grotkowska 13b: X edycja - Marzec 2024
wiecej
    wiecej 
list  ABCD PSYCHOTERAPII PAR I MAŁŻEŃSTW
Edycja II
Poznań, ul. Junacka, kwiecień 2021 r. 

wiecej 

list Psychoterapia pozytywna, poziom podstawowy
Wrocław, luty 2021 r. 

wiecej

   Kurs Psychoterapii 
KURS AKREDYTOWANY PTP
Poznań, ul. Ścinawska 3: VIII edycja - Marzec 2022
 
list Szkolenia
Aktualności
Katowice
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Poznań, ul. Junacka
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Poznań, ul. Ścinawska
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Wrocław
wiecej