KURS AKREDYTOWANY PSYCHOTERAPEUTYCZNY -

Katowice

II Edycja:
6-7.09.2019 r. | Psychoterapia depresji w podejściu integracyjnym - lek. Ewa Dobiała

III Edycja:
13-14.09.2019 r. | Superwizja cz. 2 - mgr Maria Marquardt

IV Edycja:
20-21.09.2019 r. | Genogram - doświadczenie własne cz. 3 - prof. dr hab Barbara Józefik

V Edycja:
30-31.08.2019 r. | Psychoterapia systemowa cz. 2 - mgr Józef Bogacz

VI Edycja:
30-31.08.2019 r. | Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz. 1 - dr Lidia Popek

Poznań

III Edycja:
20-21.09.2019 r. | Psychoterapia uzależnień cz. 1 - Julita Doktór
Junacka

IV Edycja:
13-14.09.2019 r. | Psychotearpia depresji - Ewa Dobiała
Ścinawska

V Edycja:
13-14.09.2019 r. | Neurobiologia - Rafał Antkowiak
Junacka

Wrocław

II Edycja:
Superwizja grupowa cz. 2
Data: 06 - 07.09.2019 grupa I

III Edycja:
Terapia rodzinna w wybranych problemach klinicznych
Data: 20 - 21.09.2019

IV Edycja:
Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 2 (zajęcia z podziałem na grupy)
Data: 13 - 15.09.2019

V Edycja:
Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń osobowości
Data: 27 - 28.09.2019

POZOSTAŁE SZKOLENIA:

Katowice

DIAGNOZA KLINICZNA A DIAGNOZA W PSYCHOTERAPII

Prowadzący: Krzysztof Kotrys 

Data: 6-7.09.2019 r.

czytaj więcej...

STUDIUM PSYCHOTERAPII PAR

Prowadzący: Roman Ciesielski

Data: 13-14.09.2019 r.

Zajęcia: "Razem czy osobno?"

czytaj więcej...

Poznań

B - PSYCHOTERAPIA ZABURZEŃ SEKSUALNYCH W PRACY Z PARAMI

("ABCD" Studium psychoterapii par i małżeństw)

prowadząca: Sławomir Jakima

Data: 6-7.09.2019 r.

Szczegółowy program:

 1. Problem lub dysfunkcja seksualna może być objawem zaburzonych relacji związku.

 2. Podjęcie takiej terapii wymaga od terapeuty wiedzy seksuologicznej łącznie ze znajomością fizjologii czynności seksualnej, patologii i specyficznych technik stosowanych w terapii seksuologicznej.

 3. Dysfunkcja seksualna u jednego z partnerów wymaga dokładnej diagnozy relacji w związku.

 4. Problem seksualny również wymaga dokładnej diagnozy medycznej, którą wykonać musi lekarz. Podejmowanie terapii małżeńskiej bez diagnozy medycznej dysfunkcji jest błędem.

 5. Dysfunkcja seksualna wpływa na relacje w związku oraz może skutkować różnymi objawami (depresja, zaburzenia nerwicowe, dysfunkcje seksualne u partnera).

 6. Specyficznej terapii wymaga problem występowania zaburzeń preferencji (dewiacja) u jednego z partnerów.

 7. Nie ma określonej szkoły psychoterapeutycznej mającej zdecydowaną przewagę w skuteczności leczenia. Terapeuta powinien uwzględniać różne podejścia terapeutyczne oraz znać techniki stosowane w leczeniu dysfunkcji.

 8. W psychoterapii problemów seksualnych stosowana jest często farmakoterapia.

 9. Nie każda dysfunkcja seksualna lub problem wymaga psychoterapii pary. Rozróżnienie staje się podstawą podjęcia terapii.

 10. Problematyka seksualna pojawia się bardzo często w relacjach partnerskich. Jednak jest rzadko poruszana zarówno w szkoleniach psychoterapeutycznych jak i w terapii pary.

czytaj więcej...

C - NARUSZONA WIĘŹ - PROBLEMY EMOCJONALNE W RELACJACH MAŁŻEŃSKICH

("ABCD" Studium psychoterapii par i małżeństw)

prowadząca: Mariusz Szuta

Data: 27-28.09.2019 r.

Szczegółowy program:

1. Relacja pomiędzy partnerami uwypukla najistotniejsze wątki w komunikacji pomiędzy ludźmi w ogóle; 
2. W czasach nagminnie rozpadających się związków warto jest dobrze poznać czynniki działające w tym zakresie budująco/konstruktywnie; 
3. Wątki relacyjne wplatają się niezwykle często w problematykę psychoterapii indywidualnej; 
4. Zaburzenia powszechne, takie jak: depresja, zaburzenia lękowe (nerwice) czy kryzysy życiowe mogą wynikać częściowo właśnie z dysfunkcji w relacji partnerskiej; 
5. Wniknięcie w trudności pary pozwala lepiej zrozumieć perspektywę całej rodziny – a to może się przysłużyć terapii rodzinnej; 
6. Problematyka emocji w związku dotyczy praktycznie wszystkich ludzi - włącznie z psychoterapeutami;
7. Znajomość mechanizmów leżących u podłoża nieporozumień w parze ułatwia dobre funkcjonowanie we własnym związku!

czytaj więcej...

 

TERAPIA SKONCENTROWANA NA EMOCJACH

(Emotionally Focused Therapy)

prowadząca: Lieven Migerode

Data: 25-28.09.2019 r.

Szczegółowy program:

 • Zobaczysz na żywo demonstrację pracy z parą wg EFT;
 • Fragmenty nagrań sesji w ujęciu EFT;
 • Uzyskasz  szansę  poćwiczenia nowych umiejętności podczas odgrywania ról;
 • Dowiesz się, jak pomóc parom poradzić sobie ze swoimi uczuciami, dotrzeć do siebie nawzajem i reagować w bardziej czuły i pozytywny sposób;
 • Będziesz się uczyć, oglądając wideo i demonstracje na żywo oraz zdobywać doświadczenie poprzez ćwiczenia  i odgrywanie ról.

czytaj więcej...

Wrocław

PSYCHOTERAPIA POZYTYWNA

Zgrupowanie self-experience

Data: 06-08.09.2019 r.

czytaj więcej...

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY "PRZY MNIE BĄDŹ..."

Rozwój seksualny dzieci i młodzieży

Data: 13-14.09.2019 r.

Prowadzący: dr hab. Grzegorz Iniewicz

Szczegółowy program:

 • specyfika seksualności dzieci i młodzieży w porównaniu z seksualnością osób dorosłych;
 • kształtowanie się identyfikacji płciowej i orientacji seksualnej;
 • prawidłowości rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży;
 • czynniki ryzyka rozwoju seksualnego;
 • problematyka normy seksuologicznej u dzieci i młodzieży;
 • diagnoza nieprawidłowości rozwojowych z perspektywy klasyfikacji psychiatrycznych;
 • praca edukacyjna z rodzicami i nauczycielami;
 • praca terapeutyczna z rodziną;
 • terapia indywidualna;
 • omówienie kazuistyki.

czytaj więcej...

 

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA Z PSYCHE

Profilaktyka i psychoterapia reaktywnych zaburzeń przywiązania

Data: 28-29.09.2019 r.

Prowadzący: Arno Remmers

Program:

 • W jaki sposób towarzyszyć pacjentom, którzy doświadczyli mikro – i makrotraum?
 • Jak zapobiegać negatywnym skutkom przekazów międzypokoleniowych?
 • Jak należy rozumieć przywiązanie a jak definiować traumę?
 • Jak odnaleźć w sobie wewnętrzną siłę w obliczu dramatycznych przeżyć pacjenta?
 • Jak odnaleźć i pobudzić zasoby w pacjencie?
 • Jak wspierać pacjenta w rozwoju jego strategii samopomocy?
 • Jakie oddziaływania należy podjąć w zależności od fazy leczenia?
 • Jak zaangażować otoczenie społeczne pacjenta w proces leczenia i prewencji.

czytaj więcej...