KURS AKREDYTOWANY PSYCHOTERAPEUTYCZNY -

Katowice

II Edycja:
7-8.06.2019 r. | Psychoterapia osób współuzależnionych - mgr Małgorzata Kowalcze

III Edycja:
21-22.06.2019 r. | Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady - dr Grzegorz Iniewicz

IV Edycja:
28-29.06.2019 r. | Genogram - doświadczenie własne cz. 2 - prof. dr hab Barbara Józefik

V Edycja:
14-15.06.2019 r. | Psychoterapia systemowa cz. 1 - mgr Józef Bogacz

VI Edycja:
15-16.06.2019 r. | Współczesne rozumienie i psychoterapia zaburzeń osobowości w oparciu o najnowsze wyniki badań - prof. Ewa Trzebińska

Poznań

II Edycja:
Żałoba - Maria Rogiewicz
Data: 7-8.06.2019
Ścinawska

III Edycja:
Terapia małżeńska cz. 2 - Elżbieta Czapiewska - Zejden
Data: 14-15.06.2019

VI Edycja:
Psychoterapia Ericksonowska cz. IV - Rafał Antkowiak
Data: 28-29.06.2019
Ścinawska

Wrocław

II Edycja:
Superwizja grupowa cz. 1
Data: 07 - 08.06.2019 grupa I
         28-29.06.2019 grupa II

III Edycja:
Psychoterapia pozytywna
Data: 28-29.06.2019

IV Edycja:
Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 1 (zajęcia z podziałem na grupy)
Data: 21-23.06.2019

POZOSTAŁE SZKOLENIA:

Katowice

PSYCHOTERAPIA PROBLEMÓW SEKSUALNYCH - cz. 3

Prowadzący: Sławomir Jakima 

Data: 8.06.2019 r. (dodatkowy termin)

- prowadzenie szczególnych problemów seksualnych
- parafilie
- problemy uzależnień i zachowań kompulsywnych
- problemy mniejszości seksualnych

czytaj więcej...

 

STUDIUM PSYCHOTERAPII PAR

Prowadzący: mgr Maria Marquardt

Data: 21-22.06.2019 r.

Zajęcia: "Miłość niejedno ma imię"

czytaj więcej...

 

Poznań

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

Piotrek Wiercipięta czy mały Einstein? - terapia ADHD

prowadząca: Rafał Antkowiak

Data: 6-7.06.2019 r.

Szczegółowy program:

 • Diagnoza i różnicowanie dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi (zaburzenia hiperkinetyczne, ADHD)
 • Dziecko nadpobudliwe w rodzinie, w szkole i  na podwórku. Co z tego wynika dla terapii?
 • Wielopłaszczyznowy model pracy z dziećmi z ADHD.
 • A może jednak mały Einstein czyli o poszukiwaniu zasobów…
 • Hipnoterapeutyczne aspekty pracy z dziećmi nadpobudliwymi i ich rodzinami.
 • Nastolatek i dorosły z ADHD, czyli kiedy kończyć terapię?

czytaj więcej...

 

Wrocław

PSYCHOTERAPIA POZYTYWNA

Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej

Data: 14-16.06.2019 r.

 • definicja;
 • trzy zasady,
 • pozytywna wizja człowieka,
 • podejście transkulturowe,
 • podejścia terapeutyczne,
 • istniejący  konflikt,
 • kluczowy konflikt,
 • model równowagi,
 • cztery obszary reakcji konfliktowej,
 • makrotraumy,
 • początki psychoterapii pozytywnej w praktyce i doświadczeniu własnym.

czytaj więcej...

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY "PRZY MNIE BĄDŹ..."

Zaburzenia psychiczne w okresie rozwojowym – wybrane zagadnienia kliniczne

Data: 14-15.06.2019 r.

czytaj więcej...