KURS AKREDYTOWANY PSYCHOTERAPEUTYCZNY -

Katowice

II Edycja:
10-11.05.2019 r. | Pogłębiona psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami - mgr Małgorzata Kowalcze

III Edycja:
31.05-1.06.2019 r. | Superwizja cz. 1 - mgr Maria Marquardt

IV Edycja:
31.05-1.06.2019 r. | Genogram 0 doświadczenie własne cz. 1 - prof. dr hab Barbara Józefik

V Edycja:
17-18.05.2019 r. | Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii - lek. med. Ewa Dobiała

VI Edycja:
24-25.05.2019 r. | Relacje i przymierze terapeutyczne - mgr Magdalena Szyszko

Poznań

II Edycja:
Superwizja cz. 5 - Mariusz Szuta
Data: 10-11.05.2019
Junacka

Superwizja cz. 6 - Elżbieta Czapiewska - Zejden
Data: 31.05-1.06.2019
Junacka

III Edycja:
Terapia małżeńska cz. 1 - Mariusz Szuta
Data: 24-25.05.2019
Ścinawska

VI Edycja:
Psychoterapia Ericksonowska cz. III - Elżbieta Czapiewska - Zejden
Data: 17-18.05.2019
Junacka

Wrocław

II Edycja:
Etyka a psychoterapia
Data: 10-11.05.2019

III Edycja:
Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady partnerskiej
Data: 24-25.05.2019

IV Edycja:
Genogram jako narzędzie diagnostyki i interwencji terapeutycznej
Data: 24-25.05.2019 

POZOSTAŁE SZKOLENIA:

Katowice

PSYCHOTERAPIA PROBLEMÓW SEKSUALNYCH - cz. 3

Prowadzący: Sławomir Jakima, Ewa Małachowska 

Data: 17-18.05.2019 r. (drugi termin zostanie podany wkrótce)

- prowadzenie szczególnych problemów seksualnych
- parafilie
- problemy uzależnień i zachowań kompulsywnych
- problemy mniejszości seksualnych

czytaj więcej...

Poznań

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

 Łowca Talentów - Uzależnienia okresu adolescencji

prowadząca: Monika Pająk-Kowalska

Data: 17-18.05.2019 r.

Szczegółowy program:

 • Biologiczne podłoże uzależnień
 • Używanie substancji psychoaktywnych w ujęciu medycznym
 • Czynniki predysponujące do uzależnień u dzieci
 • Charakterystyka substancji psychoaktywnych
 • Uzależnienia niesubstancjonalne
 • Objawy zazywania środków psychoaktywnych
 • Rozróżnienie eksperymentowania, używania, nadużywania i uzależnienia
 • Czynniki predysponujące indywidualne, rodzinne
 • Struktura rodziny osób uzależnionych
 • Czynniki chroniące

czytaj więcej...

 

NA TROPACH MEDUZY W GENOGRAMIE. TRANSGENERACYJNY PRZEKAZ TRAUMY.

prowadząca: mgr Alina Krzekotowska

Data: 31.05-1.06.2019 r.

Szczegółowy program:

 • Medyczne, psychologiczne, społeczne ujęcie traumy. Mityczna Meduza jako metafora traumy.
 • Psychologiczne i systemowe mechanizmy powstawania i podtrzymywania traumy.
 • Trauma w wielopokoleniowym systemie rodzinnym. Osobiste i systemowe skutki traumy.
 • Dziedziczenie traumy – pojęcie epigenetyki. Wyniki badań naukowych.
 • Analiza Genogramów pod kątem zjawiska traumy i transmisji międzypokoleniowej.
 • Leczenie traumy. Czynniki wspomagające w przepracowaniu traumy. Dokończenie zamrożonego procesu. Transformacyjny aspekt traumy.
 • Integracja zranionych części i bolesnych historii w spójną opowieść.

czytaj więcej...

Wrocław

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY "PRZY MNIE BĄDŹ..."

Specyficzne trudności związane z pieczą zastępczą i adopcją

Data: 17-18.05.2019 r

 • „Po co nam dziecko?”- motywacje przyszłych rodziców do zaopiekowania się czy posiadania dziecka?
 • regulacje prawne dotyczące pieczy zastępczej i adopcji w Polsce - ich wpływ na stałość i stabilność więzi emocjonalnych rodziny z dzieckiem;
 • sposoby funkcjonowania dziecka i rodziców w nowej rodzinie – nadzieje i rozczarowania oraz źródła konfliktów;
 • zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne dziecka w rodzinie zastępczej i adopcyjnej na różnych etapach jego rozwoju;
 • wpływ psychoterapii na poprawę funkcjonowania dziecka i jego rodziców zastępczych/adopcyjnych;
 • prezentacja wybranych kazusów i interwencji terapeutycznych.

czytaj więcej...