KURS AKREDYTOWANY PSYCHOTERAPEUTYCZNY -

Katowice

II Edycja:
12-13.04.2019r. |Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej- mgr Liliana Krzywicka

III Edycja:
6-7.04.2019 r. | Praca z rodziną z zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi-dr Bogusława Piasecka

IV Edycja:
12-13.04.2019 r. |Problemy seksualne w psychoterapii – rozpoznanie i leczenie - dr Sławomir Jakima

V Edycja:
26-27.04.2020 r. | Psychoterapia pozytywna- mgr Patrycja Badecka

Poznań

II Edycja:
Superwizja cz. 4 - Elżbieta Czapiewska-Zejden
Data: 12-13.04.2019
Junacka

III Edycja:
Zaburzenia Odżywiania - Rafał Antkowiak
Data: 29-30.03.2019

VI Edycja:
Psychoterapia Ericksonowska cz. II - Rafał Antkowiak
Data: 12-13.04.2019
Ścinawska

Wrocław

II Edycja:
Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej
Data: 05-06.04.2019

III Edycja:
Wprowadzenie w tematyke terapii par i małżeństw
Data: 26-27.04.2019

IV Edycja:
Terapianarracyjna
Data: 12-13.04.2019

V Edycja:
Przymierze a relacja terapeutyczna
Data: 26-27.04.2019

 

POZOSTAŁE SZKOLENIA:

Katowice

PSYCHOTERAPIA PROBLEMÓW SEKSUALNYCH - cz. 2

Prowadzący: Sławomir Jakima, Ewa Małachowska

Data: 26-27.04.2019 r. (termin trzeciego warsztatu zostannie podany wkrótce)

-problemy seksualne wymagające pomocy psychoterapeutycznej
- problemy seksualne w praktyce psychoterapeutycznej
- diagnoza, plan leczenia, kontrakt, specyfika terapii seksuologicznej

czytaj więcej...

Poznań

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

Diagnostyka i terapia zaburzeń ze spectrum autyzmu

prowadząca: Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska

Data: 05-06.04.2019 r.

Szczegółowy program:

 • Terminologia
 • Autyzm w klasyfikacjach ICD-10, DSM-IV i DSM 5
 • Etiopatogeneza
 • Narzędzia diagnostyczne - przegląd (np. SACS, STAT, ADOS, M-CHAT, AQ, badanie teorii umysłu)
 • Diagnoza kliniczna (wywiad, obserwacja, badanie)
 • Różnicowanie (zespół Retta, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia mowy, inne zespoły genetyczne)
 • Cele i zadania terapii
 • Przegląda metod oddziaływań terapeutycznych (metody niedyrektywne, np. SON-Rise, Growth Trough Play System; metody dyrektywne; terapia behawioralna, Sekwencyjno-Symultaniczna Nauka Czytania; AAC- metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej; rozwijanie kompetencji społecznych, teoria umysłu)
 • Analiza filmów
 • Warsztaty w grupach

czytaj więcej...

Wrocław

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY "PRZY MNIE BĄDŹ..."

Specyficzne trudności związane z rozwodem rodziców i rekonstrukcją rodziny

Data: 12-13.04.2019 r

 • skutki rozwodu rodziców dla dziecka i systemu rodzinnego;
 • etapy żalu po rozpadzie więzów rodzinnych;
 • potrzeby dzieci w sytuacji rozpadu rodziny;
 • w jakie „gry” rodzice angażują dzieci i jak terapeutycznie zmieniać ich zasady;
 • trudności związane z rekonstrukcją rodziny;
 • odkrywanie i wzmacnianie zdolności adaptacyjnych dziecka w rodzinie zrekonstruowanej;
 • trudności związane z akceptacją macochy lub ojczyma oraz przybranego rodzeństwa;
 • formy terapeutycznego wsparcia dla dziecka i systemu rodzinnego;
 • prezentacja kazusów.

czytaj więcej...