KURS AKREDYTOWANY PSYCHOTERAPEUTYCZNY - 

Katowice

II Edycja:
Superwizja cz.6
Data: 22-23.03.2019

III Edycja:
Praca z rodziną z zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi 
Data: 15-16.03.2019

IV Edycja:
Psychoterapia pozytywna
Data: 08-09.03.2019

V Edycja:
Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną
Data: 01-02.03.2019

VI Edycja:
Kontakt, kontrakt terapeutyczny
Data: 29-30.03.2019

Poznań

II Edycja: 
Superwizja cz. 2
Data: 01-02.03.2019

Superwizja cz.3
Data: 29-30.03.2019

Wrocław

II Edycja:
Problemy seksualne w procesie psychoterapii
Data: 01 - 02.03.2019

III Edycja:
Psychoterapia grupowa cz.2
Data: 22 - 23.03.2019

IV Edycja:
Terapia systemowa i procesy reflektujące
Data: 08 - 09.03.2019

IV Edycja:
Kontrakt, kontakt i kontekst terapeutyczny
Data: 29 - 30.03.2019

 

POZOSTAŁE SZKOLENIA: 

Katowice

PSYCHOTERAPIA PROBLEMÓW SEKSUALNYCH - cz.2

Prowadzący: Sławomir Jakima, Ewa Małachowska  

Data: 29-30.03.2019

- problemy seksualne wymagające pomocy psychoterapeutycznej
- problemy seksualne w praktyce psychoterapeutycznej
- diagnoza, plan leczenia, kontrakt, specyfika terapii seksuologicznej

czytaj więcej...

 

Poznań

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

Rodzicielska obecność

prowadząca: Katarzyna Małkowicz oraz Magdalena Czub

Data: 08-09.03.2019 r.

Szczegółowy program:

 • Koncepcje rozwojowe akcentujące wymagania środowiskowe dla powstania i utrzymania relacji przywiązania; 
 • model współpracy z rodzicami/opiekunami inspirowany ideami V. Satir, M. White'a, H. Ohmer'a;
 • model cyklu samoregulacji A.Duarte
 • praktyki włączania rodziców do działań pomocowych i naprawczych (poszerzanie odpowiedzialności i rodzicielskiego sprawstwa);
 • kształtowanie rodzicielskiego autorytetu;
 • konstruowanie sieci społecznego wsparcia dla działań pomocowych wobec dziecka i jego rodziny; zakorzenianie praktyki terapeutycznej/doradczej w środowisku rodziny.

czytaj więcej...

 

GENOGRAM - SIŁA KORZENI. WYKORZYSTANIE GENOGRAMU W PSYCHOTERAPII, TERAPII RODZIN I SYTUACJI POMAGANIA 

Prowadząca: Alina Krzekotowska  

Data: 22-23.03.2019

Program szkolenia

 1. Systemowy nurt w psychoterapii – wprowadzenie.
 2. Co to jest Genogram?
 3. Jak tworzymy Genogram? - zapoznanie z symbolami, układem graficznym, schematem.
 4. Dlaczego i po co tworzymy Genogram? Kiedy? Z jakimi pacjentami i problemami?
 5. Analiza i interpretacja Genogramu z perspektywy: strukturalnej, strategicznej, komunikacyjnej i narracyjnej. Genogram kulturowy.
 6. Zjawiska i procesy życia rodzinnego: Cykl Życia Rodziny, Straty i żałoba, Sekrety, Lojalność, Mity rodzinne.
 7. Szukanie zasobów w systemie rodzinnym, czynników wspierających i dobrych idei.
 8. Tworzenie hipotez na temat rodziny, znaczenia objawu w systemie oraz określanie kierunków pracy terapeutycznej.

czytaj więcej...

 

Wrocław 

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY "PRZY MNIE BĄDŹ..."

Całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera)  

prowadząca: Ewa Dobiała 

Data: 08-09.03.2019 r

 • spektrum autyzmu – kryteria rozpoznania i diagnostyka różnicowa;
 • "Autyzm i co dalej?" - kroki postępowania po postawieniu diagnozy;
 • dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole;
 • metody pracy terapeutycznej z dzieckiem ze spektrum autyzmu;
 • metody terapeutyczne wspierające;
 • rodzina z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – specyficzne sytuacje;
 • analiza przypadków klinicznych.

czytaj więcej...

 

W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI - NARRACYJNE PODEJŚCIE DO TERAPII ZABURZEŃ LĘKOWYCH

prowadząca: Maria Kasprowicz 

Data: 15-16.03.2019 r

Program warsztatu:

 1. Diagnoza różnicowa zaburzeń lękowych - podstawa rozpoczęcia procesu terapeutycznego.
 2. Eksteranalizacja jako użyteczna technika pracy z zaburzeniami lękowymi:
  • historia zaburzeń lękowych w życiu Klienta, ich wpływ na różne obszary życia,
  • relacja klienat - lęk,
  • eksternalizacjia obszarów wolnych od wpływu lęku, badanie i rozwijanie wiedzy, umiejętności, kompetencji i siły Rozmówcy, pozwalających mu nie poddawać się wpływowi lęku,
  • strategie i sposoby, którymi dysponuje klient, pomocne w budowaniu życia wolnego od lęku.
 3. Zaburzenia lękowe a doświadczenia z ciała, zaproszenie do wysłuchania historii, którą opowiada ciało - spożytkowanie symptomów z ciała do wzbogacania/zagęszczania historii preferowanej.
 4. Elementy pracy z wyobraźnią i ciałem - pomoc w przerywaniu błędnego koła.

czytaj więcej...

 

TERAPIA KOHERENCJI

prowadzący: Michał Jasiński 

Data: 22-23.03.2019 r

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną założenia teoretyczne terapii koherencji wraz z cechami wspólnymi współczesnych podejść konstruktywistycznych. Zasadnicza część spotkania będzie miała jednak charakter stricte praktyczny. Uczestnicy dowiedzą się, jak doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany terapeutycznej pozwalającej na ustąpienie symptomu poprzez zmianę konstrukcji leżących u jego podstaw.

czytaj więcej...