KURS AKREDYTOWANY PSYCHOTERAPEUTYCZNY - Katowice

I Edycja:
Superwizja cz.6
Data: 30.11-01.12.2018

II Edycja:
Genogram - doświadczenie własne cz.1
Data: 25-26.11.2018

III Edycja:
Psychoterapia pozytywna
Data: 16-17.11.2018

IV Edycja:
Psychoterapia systemowa cz.2
Data: 09-10.11.2018

V Edycja:
Kontakt i kontrakt terapeutyczny
Data: 5-6.10.2018

Wrocław

I Edycja:
Superwizja grupowa cz. 6
Data: 16 – 17.11.2018

II Edycja:
Pogłębiona psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami
Data: 09 - 10.11.2018

III Edycja:
Psychoterapia ericksonowska cz.3
Data: 23 - 24.11.2018

IV Edycja:
Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.2
Data: 23 – 24.11.2018

 

POZOSTAŁE SZKOLENIA:

KATOWICE

STUDIUM PSYCHOTERAPII PAR - "Mars i Wenus na kozetce"

 "Wojna domowa"- psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji przemocy

Prowadząca: Maria Marquardt

Data: 9-10.11.2018

- specyfika kontraktu zawieranego z parą w sytuacji przemocy;
- interwencja "szyta na miarę"- budowanie interwencji strategicznej ukierunkowanej na pracę z przyczynami przemocy;
- badanie funkcji gniewu i złości w parze na przykładzie wybranych przypadków;
- znaczenie zdrowych granic w relacji - wybrane metody pracy;
- rozwijanie nowych sposobów osiągania strategicznych celów;
- nowa strategia a stare nawykowe zachowania;
- rozwijanie współpracy pary na rzecz utrwalania nowych rozwiązań;
- prezentacja kazusów i konsultacje

czytaj więcej...

 

POZNAŃ - Wielkopolski Instytut Psychoterapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin

"Dam Radę!" i "Jestem z Ciebie Dumny!"

Prowadzący: Dariusz Bronowski

Data:16-18.11.2018

Opis szkolenia:

„Dam Radę!” jest metodą pracy z dzieckiem w naturalny sposób angażującą dorosłych, znajdujących się w otoczeniu dziecka (rodzice, opiekunowie, nauczyciele, pedagodzy i inni specjaliści). Pracując według tego modelu, możemy pomóc dziecku zarówno przezwyciężać problemy emocjonalne i behawioralne, jak i z powodzeniem wspierać jego prawidłowy rozwój.

„Jestem z Ciebie Dumny!” może być wykorzystywany jako niezależny program pracy grupowej lub też wsparcie dla indywidualnej pracy z dzieckiem metodą „Dam Radę!”. Przeznaczony jest dla specyficznej grupy rodziców i opiekunów, zawiera krótkie wprowadzenie do „Dam Radę!” i skupia się na następujących tematach:

czytaj więcej...

Elementarz Terapii Narracyjnej

Prowadzący: Szymon Chrząstowski

Termin: 09 - 10.11.2018

Warsztaty są przeznaczone dla psychologów, którzy chcieliby wzbogacić swoją praktykę o elementy terapii narracyjnej. Skupimy się na czterech metodach terapii narracyjnej – takich, którymi mogą się posługiwać terapeuci pracujący w różnych szkołach terapeutycznych. Uczestnicy szkolenia poznają zatem: rozmowy eksternalizacyjne, rozmowy o wyjątkach, rozmowy typu re-membering i listy terapeutyczne.

Warsztaty składają się z części wykładowej i dyskusji oraz z ćwiczeń nowych umiejętności. Podczas szkolenia znajdziemy też czas, aby przyjrzeć się niektórym problemom wnoszonym na sesje przez klientów, z którymi pracują uczestnicy warsztatów. Nacisk położymy na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

czytaj więcej...

  

WROCŁAW

PODSTAWOWY KURS TRANSKULTUROWEJ PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ

Relacja konsultant - klient

Termin: 04 - 06.01.2019

Refleksje; pozytywna relacja konsultant-klient, wartości kulturowe; zastosowanie opowieści; pięć etapów leczenia i konsultacji; obserwacja; inwentarz; zachęta; werbalizacja; rozszerzanie celów; demonstracja pięciu etapów na sesji terapeutycznej; obszary odpowiedzialności terapeutycznej; superwizja i przypadki.

czytaj więcej... 

 

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY "PRZY MNIE BĄDŹ..."

Zaburzenia odżywania (anorekcja, bulimia)

prowadząca: Teresa Wojtyła

Data: 16-17.11.2018 r.

  • rola i znaczenie czynników społecznych i kulturowych warunkujących "kult ciała";
  • indywiduacja/separacja w relacji z rodziną a zaburzenia odżywiania się;
  • medyczny model leczenia a psychoterapia;
  • integracja podejść terapeutycznych w leczeniu anoreksji i bulimii (t. systemowa, poznawczo - behawioralna, t. krótkoterminowa);
  • fazy terapii zaburzeń odżywiania;
  • kazuistyki - terapie udanie i nieudane

czytaj więcej...