KURS AKREDYTOWANY PSYCHOTERAPEUTYCZNY - Katowice

I Edycja:
Psychoterapia wybranych zaburzeń klinicznych – Psychoterapia depresji w podejściu integracyjnym - Lek. Ewa Dobiała
Data: 5-6.10.2018

II Edycja:
Superwizja cz.1
Data 19-20.10.2018

III Edycja:
Genogram – doświadczenie własne cz.4
Data: 12-13.10.2018

IV Edycja:
Psychoterapia systemowa cz.1
Data: 26-27.10.2018

V Edycja:
Kontakt i kontrakt terapeutyczny
Data: 5-6.10.2018

Psychoterapia psychodynamiczna cz.2
Data: 26-27.10.2018

 

AKREDYTOWANY KURS PSYCHOTERAPEUTY - WROCŁAW:

I Edycja:
Superwizja grupowa cz. 5
Data: 12 – 13.10.2018

II Edycja:
Terapia zaburzeń psychosomatycznych i lękowych u dzieci i młodzieży
Data: 05 - 06.10.2018

III Edycja:
Psychoterapia ericksonowska cz.2
Data: 19 - 20.10.2018

IV Edycja:
Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.1
Data: 26 – 27.10.2018

 

POZNAŃ

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY
Co w trawie piszczy? - lęk i zaburzenia psychosomatyczne

Prowadząca:Maria Kasprowicz

Data:12-13.10.2018

 

Opis szkolenia:

 

 1. Systemowa diagnoza objawów lękowych i psychosomatycznych (płaszczyzna: indywidualna, rodzinna oraz szerszy kontekst społeczny).
 2. Planowanie procesu terapeutycznego - “kierunkowskazy”.
 3. Proces terapeutyczny – zastosowanie interwencji narracyjnych i systemowych oraz elementów pracy z ciałem.
 4. Analiza przypadków, wymiana doświadczeń terapeutycznych, budowanie strategii terapeutycznych.

http://wip-dzmr.poznan.pl/szkol.php?id=38

 

"Miłość jest jak chleb..."- o terapii par w ujęciu Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT)

 

Prowadząca: Grażyna Kasprzyk

Termin: 26 - 27.10.2018

 

Terapia Skoncentrowana na Emocjach (Emotionally Focused Therapy) powstała w 1980r. w wyniku współpracy Leslie Greenberga i Susan Johnson. Od tamtego czasu jest rozwijana przez dr Sue Johnson jako terapia par i rodzin w Ottawa Couple and Family Institute oraz International Center for Excellence In Emotionally Focused Therapy  , skąd rozprzestrzenia się na cały świat. Ten model terapii, który traktuje emocje jako podstawowy mechanizm zmiany terapeutycznej,  stawia sobie za cel wzrost satysfakcji w związku oraz odbudowę bezpiecznej więzi między partnerami. Regularne badania potwierdzają  skuteczność w osiąganiu tych celów zakresie 70-90%.

W trakcie warsztatu poznamy:

 • Czym jest EFT i co chce osiągnąć
 • Korzenie EFT - Przyjrzymy się ( w wyobraźni) spotkaniu Mistrzów: Bowlby’ego, Perlsa, Rogersa, Minuchina z Sue Johnson podczas sesji terapeutycznej
 • Podstawowe strategie i metody wykorzystywane podczas sesji
 • Kolejne etapy i kroki w terapii czyli jak tańczyć z klientami tango zamiast szatańskich dialogów
 • Przykłady pracy terapeutycznej z parami z różnymi problemami
 • Trzy podstawowe zadania dla terapeuty EFT
 • Kluczowe umiejętności terapeutyczne

 

http://wip-dzmr.poznan.pl/pozostale-szkoleniaKATOWICE

STUDIUM PSYCHOTERAPII PAR - "Mars i Wenus na kozetce"

Program i terminy seminariów:

 „Tak trudno być nam ze sobą” - praca z parą w sytuacji separacji i rozwodu
(prowadzący: Ewa Dobiała, termin: 12-13.10.2018
- praca z parą będącą w stałym konflikcie;
- interwencje kryzysowe;
- negocjacje rozwodowe;
- dziecko i rodzic w sytuacji separacji i rozwodu;
- terapia małżeńska bez udziału partnera;
- prezentacja przypadków;
- konsultacje przypadków.

http://k-i-p.pl/szkolenia-dla-terapeutow?showall=&start=9

WROCŁAW

"W klepsydrze czasu" ABC TERAPII KRÓTKOTERMINOWEJ SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH -rozpoczęcie VI edycji

Kurs jest przygotowaniem do samodzielnego prowadzenia psychoterapii skoncentrowanej na poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach problemowych oraz rozwijaniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie. Uczestnicy kursu zdobędą praktyczne umiejętności odnośnie tego, jak rozpoznawać kompetencje indywidualne i relacyjne klientów i jak wzmacniać ich obszary motywacji do zmiany.
W szkoleniu wzmacniane będzie znaczenie orientacji w stronę przyszłości i kreowania mapy rozwiązań w miejsce zanurzania się w przeszłości i dogłębnej analizy problemów.

ZJAZD I: Jak nie naprawiać czegoś, co się nie zepsuło”19-20.10.2018 rok
(prowadzący: Mirosława Sauć):

 • filozofia i praktyka TSR – co skraca czas trwania terapii i co zwiększa jej skuteczność;
 • wyniki badań naukowych na temat psychoterapii krótko- i długoterminowej – omówienie;
 • kontakt i kontrakt terapeutyczny – zastosowanie minimalizmu i indywidualizmu w praktyce;
 • konstruowanie celów terapeutycznych zgodnych z potrzebami klienta;
 • tworzenie mentalnej mapy rozwiązań sytuacji problemowej;
 • rozwijanie kierunków rozmowy sprzyjających szybkiej zmianie terapeutycznej;
 • dyrektywność i niedyrektywność w postawie terapeuty - jak się nimi posługiwać w poszukiwaniu dobrych rozwiązań;
 • kazuistyki, konsultacje, prezentacje sesji.

 

http://www.wip.wroclaw.pl/szkolenia-z-psychoterapii/abc-terapii-krotkoterminowej-skoncentrowanej-na-rozwiazaniach

 

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY "Przy mnie bądź"

trwa rekrutacja na edycję IX

Zaburzenia zachowania i opozycyjno - buntownicze u dzieci i młodzieży
prowadzący:Teresa Wojtyła

Data: 05-06.10.2018 r.

 • kryteria diagnostyczne zaburzeń zachowania opozycyjno - buntowniczych wg ICD- 10, DSM-V,
 • podstawowe pojęcia i definicje;
 • rodzinny i społeczny kontekst zaburzeń zachowania i postaw opozycyjnych,
 • zaburzenia zachowania, bunt i negatywizm u dzieci i młodzieży jako symptomy – ich znaczenie i możliwości zmiany;
 • zaburzenia zachowania a agresja;
 • kompetencje terapeuty pracującego z zaburzonymi zachowaniami i agresją;
 • kompetencje dzieci i młodzieży z problemami agresji;
 • rozpoznawanie funkcji zachowań agresywnych i zastępowanie ich konstruktywnymi formami oddziaływań;
 • sposoby regulacji emocji – formy psychoterapii (indywidualna, rodzinna, grupowa);
 • strategie terapeutyczne dostosowane do potrzeb dziecka (bajka, opowiadania, terapia rodzinna, psychorysunek, nauka kontroli złości i techniki poznawczo-behawioralne);
 • przykłady kliniczne.http://www.wip.wroclaw.pl/szkolenia-z-psychoterapii/studium-psychoterapii-dzieci-i-mlodziezy