AKREDYTOWANY KURS PSYCHOTERAPII

Prowadzimy nabór na rok akademicki 2018/2019

KATOWICE – WROCŁAW – POZNAŃ

Opis:

Całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Kurs przygotowuje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii oraz spełnia formalne wymogi umożliwiające przystąpienie absolwentom do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty obu towarzystw.

Adresaci kursu:

Szkolenie jest adresowane do osób z wykształceniem wyższym, pracujących w placówkach stosujących psychoterapię.

Zawartość merytoryczna kursu:

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z obszaru głównych podejść terapeutycznych, która obejmuje:

 • Teorie dotyczące etiologii, patogenezy i psychopatologii zaburzeń psychicznych.
 • Wybrane koncepcje diagnostyczne i reguły funkcjonowania relacji i systemów społecznych.
 • Zasady współpracy psychoterapeuty z innymi profesjonalistami i instytucjami leczącymi.
 • Rozumienie i świadome wzmacnianie efektywnych czynników terapeutycznych w procesie leczenia.
 • Sposoby formułowania hipotez diagnostycznych i ich weryfikacji empirycznej.
 • Ustalanie kontraktu i planu terapeutycznego.
 • Konceptualizację przypadków klinicznych.
 • Monitorowanie efektywności własnych działań leczniczych.
 • Planowanie skutecznych, zorientowanych na osobę interwencji terapeutycznych.
 • Reguły prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej.

Ponadto program obejmuje:

 • Zasady etyki zawodu psychoterapeuty.
 • Kształtowanie umiejętności samoobserwacji i autorefleksji terapeuty oraz świadomego wpływu na pacjenta i proces terapeutyczny.

W programie kursu:

  1. Zajęcia wykładowo – warsztatowe 800h:
 • Teoria i praktyka psychoterapii
 • Psychoterapia systemowa
 • Psychoterapia ericksonowska
 • Psychoterapia psychodynamiczna
 • Psychoterapia poznawczo – behawioralna
 • Psychoterapia pozytywna
 • Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego
 • Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży
 • Uzależnienia
 • Psychoterapia grupowa
 • Psychoterapia rodzin
 • Psychoterapia małżeństw i par
 • Praca z żałobą
  1. Doświadczenia własne 250h
 • Zgrupwanie self-experience
 • Genogram
 • Grupa terapeutyczna
 • Terapia indywidualna

Kursy rozpoczynają się w:

Miasto: Katowice

rozpoczęcie: STYCZEŃ 2019 
zgrupowanie self – experience

Data: 16.01.2019 –22.01.2019

Pierwszy zjazd:

Data: 1-2.02.2019

Adres: Katowicki Instytut Psychoterapii ul. Franciszkańska 25

www.k-i-p.pl

Miasto: Wrocław

rozpoczęcie: LUTY 2019

zgrupowanie self – experience

Data: 16.02.2019 – 22.02.2019

Pierwszy zjazd:

Adres: Wrocławski instytut Psychoterapii ul. Sołtysowicka 65A

www.wip.wroclaw.pl

Miasto: Poznań

rozpoczęcie: MARZEC 2019

zgrupowanie self – experience

Data: 15.03.2019 – 21.03.2019

Pierwszy zjazd:

1-2.03.2019

Adres: Wielkopolski Instytut Psychoterapii ul. Junacka 34

www.wip-poznan.pl

Koszty udziału w kursie:

 • opłata za zgrupowanie self - experience: 1450,00 (bez opłat za wyżywienie i nocleg);
 • opłata za jeden semestr szkolenia: 2500,00 (możliwość rozłożenia na dwie raty -1250,00 zł);
 • opłata za jeden semestr na V roku szkolenia: 3000,00 

Opłaty dodatkowe:

 • udział w otwartej grupie terapeutycznej 80h
 • udział w superwizji indywidualnej 30h
 • terapia indywidualna 30h

Jak się zapisać:

Proszę wypełnić ankietę zgłoszeniową: http://psrp.com.pl/szkolenia/programy#ankieta 

apple 256261 1280