Uchwała nr 5 o wyborze Komisji Etyki Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

Uczestnicy Walnego Zebrania PSRP w dniu 27.10.2020 postanawiają wybrać Komisję Etyki
Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej w składzie:

● Ewa Dobiała – Przewodnicząca
● Bogusława Piasecka
● Teresa Wojtyła

(Głosowało 30 osób)
Uchwała została przyjęta przez zebranych.

Kalendarium