Poniżej treść oświadczenia:

Dlaczego tworzymy projekt ustawy uwzględniający wszystkie podejścia terapeutyczne?

oswiadczenie grupy roboczej 1

oswiadczenie grupy roboczej 2

oswiadczenie grupy roboczej 3

oswiadczenie grupy roboczej 4

Kalendarium