KURS AKREDYTOWANY PSYCHOTERAPEUTYCZNY

III Edycja:
Superwizja grupowa część 2  (zajęcia z podziełem na grupy) (online)
Data: 18-19.12.2020   

IV Edycja:
Problemy seksualne w procesie psychoterapii-rozpoznanie i leczenie (online)
Data:  11-12.12.2020

V Edycja:
Genogram jako narzędzie diagnostyki i interwencji terapeutycznej (syst. cz. 4) (online)
Data: 11-12.12.2020

VI Edycja:
Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych (online)
Data: 18-19.12.2020

VII Edycja:
Trwa nabór!

POZOSTAŁE SZKOLENIA

Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży - XI Edycja - trwa nabór na nową edycję!

  • Specyficzne trudności związane z pieczą zastępczą i adopcją (online)
    04-05.12.2020 r.

Psychoterapia Pozytywna, poziom podstawowy - X Edycja - trwa nabór na nową edycję!

  • Zastosowania psychoterapii pozytywnej (online)
    04-06.12.2020 r.