KURS AKREDYTOWANY PSYCHOTERAPEUTYCZNY

III Edycja:
Psychoterapia zaburzeń depresyjnych
Data: 26 - 27.06.2020

IV Edycja:
Psychoterapia grupowa cz. 2
Data: 19 - 20.06.2020

V Edycja:
Psychoterapia psychodynamiczna cz.2
Data: 26 - 27.05.2020

VI Edycja:
Proces psychoterapii a wybrane interwencje terapeutyczne
Data: 19-20.06.2020

VII Edycja:
Trwa nabór!

POZOSTAŁE SZKOLENIA

Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży - X Edycja - trwa nabór na kolejną edycję

  • Specyficzne trudności związane z pieczą zastępczą i adopcją (online)
    05-06.06.2020 r.

Psychoterapia pozytywna

  • Pozytywne rozwiązanie konfliktu
    12-14.06.2020 r.

Terapia koherencji, poziom podstawowy - trwa nabór na kolejnę edycję

Terapia koherencji w pracy z depresją i niskim poczuciem własnej wartości: warsztat średniozaawansowany - trwa nabór na kolejną edycję

Wyjazdowy warsztat z hipnozy - trwa nabór na kolejną edycję