KURS AKREDYTOWANY PSYCHOTERAPEUTYCZNY

15-16.05.2020 Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń osobowości prowadzący: Mariusz Szuta

POZOSTAŁE SZKOLENIA