Zachęcamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej organizowaną przez Leszczyńską filię Fundacji Prodeste oraz Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii. 

"Inny - nie Gorszy"
22-24 listopada 2019

Zaproszenie kierowane jest do wszystkich psychologów, pedagogów, nauczycieli, psychoterapeutów, psychiatrów, lekarzy, dorosłych osób w spektrum autyzmu, a także rodziców dzieci autystycznych i nieautystycznych szukających odpowiedzi, jak wspierać zdrowy rozwój emocjonalny każdego dziecka, bez względu na istnienie odmienności rozwojowych, z którymi przyszło mu się w życiu mierzyć.

 

W całej Polsce jest zaledwie 400 psychiatrów dziecięcych, a na jednego psychologa w szkole przypada zazwyczaj kilkuset uczniów. Potrzeba wiedzy o odmiennościach rozwojowych, uważności na specjalne potrzeby dzieci z najróżniejszymi diagnozami psychiatrycznymi, systemowego wsparcia dla wszystkich grup osób będących i pracujących z dziećmi jest bardzo pilna.

Już po raz trzeci zapraszamy Państwa do Leszna na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową organizowaną przez leszczyńską filię Fundacji Prodeste oraz Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii. Zaproszenie kierowane jest do wszystkich psychologów, pedagogów, nauczycieli, psychoterapeutów, psychiatrów, lekarzy, dorosłych osób w spektrum autyzmu, a także rodziców dzieci autystycznych i nieautystycznych szukających odpowiedzi, jak wspierać zdrowy rozwój emocjonalny każdego dziecka, bez względu na istnienie odmienności rozwojowych, z którymi przyszło mu się w życiu mierzyć.

W grupie prelegentów znajdą się przedstawiciele różnych środowisk. Wierzymy, że łącząc siły i doświadczenie tak dużej grupy bardzo doświadczonych ludzi otwieramy przestrzeń na tworzenie osobistych i systemowych rozwiązań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Jesienią w Lesznie usłyszymy głos znanych światowych oraz polskich psychiatrów i psychoterapeutów reprezentujących główne podejścia psychoterapeutyczne obecne w naszym kraju, pedagogów, nauczycieli, przedstawicieli MOPRU, Fundacji działających na rzecz ludzi w spektrum autyzmu oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głos zabiorą także dorosłe osoby w spektrum autyzmu oraz rodzice dzieci zarówno z Zespołem Aspergera jak i z autyzmem dziecięcym.

I przede wszystkim stworzymy przestrzeń do spotkania, refleksji, wymiany poglądów, dyskusji dla wszystkich uczestników. Liczymy na wspólny czas emocjonalnego poruszenia i budowania interdyscyplinarnej współpracy.


Do zobaczenia jesienią w Lesznie!

lek. Ewa Dobiała


SZCZEGÓŁOWY PLAN KONFERENCJI
(Wszystkie wykłądy będą prowadzone albo tłumaczone na język polski)

Piątek, 22 listopada 2019
9:00 Rejestracja

10:00 Rozpoczęcie konferencji

10:30-11:20 Współczesne wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży - dr n.med. Anna Pakalska, Gdańsk
11:20-12:10 Bulimia - autorski model psychoterapii indywidualnej - dr n. med. Małgorzata Talarczyk, Poznań
12:10-12:30 Leczenie dietą. Doświadczenia: efekty czy konsekwencje? - Kinga Krowiranda, Jasna Strona Spektrum, Wrocław

12:30-13:00 Przerwa

13:00-14:00
GOŚĆ SPECJALNY
Dr Dieter Schoen- niemiecki psychiatra, psychoterapeuta, współtwórca Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy

14:00-14:45 Koncepcja powstawania emocji Lisy Feldman Barret i możliwości zastosowania tych odkryć w opracowaniu i prowadzeniu psychoterapii między innymi z pacjentami w spektrum autyzmu - mgr Maria Marquardt, Katowicki Instytut Psychoterapii, Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii, Katowice
14:45-15:15 O zaskakujących diagnozach i ich emocjonalnych konsekwencjach- mgr Marek Stankiewicz, Jasna Strona Spektrum, Suwałki

15:15-16:30 Przerwa

16:30-17:30 Diagnoza dziecka - kliniczne i społeczne implikacje - dr Joanna Ławicka, Fundacja Prodeste, Opole; lek. Ewa Dobiała, Fundacja Prodeste, World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy, Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii, Leszno

17:30: 18:20 Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna w pracy z rodzinami z ADHD - dr Stefani Tomcheva - World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy, Bułgaria
18:20-18:40 "Dano mi konia, zapomniano o ostrogach" - Olga Wojdak, Jasna Strona Spektrum, Wrocław

19:00 Zakończenie

Sobota, 23 listopada 2019
9:00-9:45 Kiedy warto poszerzyć diagnostykę o konsultację neurologiczną - lek. Oliwa Gorgoń-Dezor, Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
9:45-10:30 Zaburzenia lękowe u młodzieży - lek. Kamila Kmak-Sendys, Poliklinika MSWiA, Kielce

10:30-11:00 Przerwa

11:00-11:30 Alternatywna i wspomagająca komunikacja a kompetencje komunikacyjne dzieci z ASD - wprowadzanie komunikacji w życiu codziennym - mgr Anna Żygadło, Leszno
11:30-12:00 Dziecko z diagnozą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - mgr Kamila Wieczorek, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Leszno
12:00-12:30 Uczeń w spektrum autyzmu w szkole - perspektywa pedagoga szkolnego - mgr Marta Zamośna, III LO w Lesznie
12:30-13:00 Przerwa

13:00-14:00 Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w rodzinie i szkole - rodzicielski panel dyskusyjny. Prowadzenie: lek. Ewa Dobiała, dr Joanna Ławicka
14:00-15:00 Dziecko autystyczne w normie intelektualnej w rodzinie i szkole - rodzicielski panel dyskusyjny
Prowadzenie: lek. Ewa Dobiała, dr Joanna Ławicka

15:00-16:30 Przerwa

16:30-17:15 Psychoterapia jako forma wsparcia rodzica dziecka w spektrum autyzmu - doświadczenia z gabinetu. - mgr Renata Hebdowska - Instytut Partnerstwa Warszawa, Poradnia Zdrowia Psychicznego Esculap, Marki
17:15-18:00 Jak zapobiegać wypaleniu rodzicielskiemu będąc rodzicem dziecka w spektrum autyzmu - mgr Polina Efremova-Meshkova, World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy, Moskwa

18:00 Zakończenie

Niedziela, 24 listopada 2019
9:00-9:30 Rozwój psychoseksualny człowieka - lek. Barbara Barteczka-Eckert, Fundacja Prodeste, Poznań
9:30-10:15 Etyczne implikacje transpłciowości osób w spektrum autyzmu - dr Michał Hendzel, Zakon Paulinów, Sekcja Filozoficzna Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Kraków
10:15-11:15 Społeczne implikacje nieheteroseksualnosci osób w spektrum autyzmu - mgr Ewa Furgał, blog: "Dziewczyna w spektrum", Kraków

11:15-11:45 Przerwa

11:45-12:30 "Wysokie napięcie", czyli o neurofizjologii meltdownu- lek. Jacek Dobiała, Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
12:30-13:30 Jeśli nie szkoła, to co? O edukacji po FREEowemu słów kilka - dr Agnieszka Kossowska, Politechnika Opolska, Fundacja FREE, Opole

13:30-14:00 Przerwa

14:00-14:45 "Polowanie na aspergera" - czyli dlaczego ludzie tak chętnie stosują przemoc wobec osób z ASD - mgr Krzysztof Tokarski, blog: "Asperger i życie z zespołem Aspergera", Gdańsk
14:45-15:15 O potrzebie zintegrowanego wsparcia dla rodzin - mgr Donata Popławska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Leszno

15:15-15:30 Zakończenie konferencji

 

Więcej informacji na stronie https://prodeste.pl/iii-ogolnopolska-konferencja-naukowo-szkoleniowa-inny-nie-gorszy/ 

 Leszno 1.jpeg